GEZINSTHERAPIE

Gezinstherapie is een vorm van therapie waarbij het hele ”systeem”, dat het gezin vormt, betrokken wordt. Tijdens gezinstherapie wordt er ruimte gemaakt om samen met jullie stil te staan bij de zorgen die iemand uit het gezin zich maakt. Als gezin kan je immers met verschillende dingen geconfronteerd worden: een bepaalde levensgebeurtenis die een invloed heeft op jezelf en/of je gezin, zorgen m.b.t. de opvoeding van je kinderen, schoolproblemen, verandering van gezinssamenstelling, … 

Samen gaan we op zoek naar hoe jullie onderling met elkaar omgaan en hoe elk individu het gezin als geheel beïnvloedt. Zo ontdekken we niet-werkende patronen, maar ook krachten en positieve elementen binnen het gezin.

Contact
Dandelion Parachute Seed