DSC_0058.JPG

HANS VANDEWIELE

Klinisch psycholoog - psychotherapeut

Mijn studies vonden plaats aan de KULeuven waar ik een master behaalde in de Klinische Psychologie (visumnr. 266098), en een master in de Sociale en Culturele Antropologie. Na deze studies heb ik me verder gespecialiseerd in de Cliëntgerichte Psychotherapie en Emotion-Focused Therapy (Level I, FMS). Om mijn job vandaag en naar de toekomst op een kwaliteitsvolle manier te kunnen uitoefenen, blijf ik op regelmatige basis participeren aan bijscholingen of kortdurende opleidingen.


Als psycholoog ben ik erkend door de Psychologencommissie (871113442). Daarnaast ben ik lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP), en de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC).


Voordat ik me aansloot bij Balans, heb ik eerst enkele jaren gewerkt als psycholoog/psychotherapeut in Huisartenpraktijk Dorpsstraat te Houthalen. 


Psychotherapie betekent voor mij dat er een diepgaande ontmoeting mag plaatsvinden van mens tot mens. Dit maakt dat ik veel belang hecht aan authenticiteit en naast mijn rol als therapeut ook steeds mezelf blijf. Vanuit deze positie probeer ik elke sessie zo goed mogelijk mee te voelen wat mijn cliënten bij zichzelf ervaren, en hen op een accepterende manier, zonder oordeel, te ontvangen. Op deze manier tracht ik samen met hen te ontdekken hoe hun klachten verbonden zijn met hun manier van in het leven staan, met hun bredere persoon, of met de wijze waarop zij zichzelf en anderen ervaren. Tijdens het therapeutisch proces zal ik me vaak richten op de innerlijke beleving of persoonlijke ervaringen van mijn cliënten. Door ruimte te geven aan deze innerlijke (soms kwetsbare) gevoelens, en vervolgens stil te staan bij hun betekenis, kunnen cliënten dieper in contact komen met zichzelf, met wat zij nodig hebben en hoe zij dit kunnen bereiken. Hierin zal ik hen steeds op een respectvolle en integere manier begeleiden. In overleg met de cliënt kunnen tenslotte ook nog andere methodieken voorgesteld worden om het therapeutisch proces te bevorderen, zoals bv. lichaamsgerichte oefeningen, focusing op lijfelijke ervaringen, imaginaire oefeningen, een rollenspel,…


Binnen ons team van Balans ben ik vooral verantwoordelijk voor de boekhouding én de liefdevolle zorg voor onze vele kamerplanten.