Seagulls

INDIVIDUELE THERAPIE

Voor jongeren, volwassenen en ouderen

Individuele psychotherapie kan een hulp zijn wanneer je worstelt met persoonlijke stukken van jezelf en psychische problemen ervaart die je niet langer alleen of met hulp van vrienden of familie kan oplossen. Aan de hand van één-op-één-gesprekken werken we vooral met jou als individueel persoon. Indien het belangrijk is, kunnen mensen uit je directe omgeving (bv. partner, ouders) eventueel uitgenodigd worden, maar ook dan blijft deze vorm van therapie voornamelijk gericht op jou. Enkele voorbeelden van problematieken waarmee je bij ons terecht kan: stressklachten, depressie, angst, ervaringen van paniek, (vage) lichamelijke klachten, verslaving, burn-out, rouwverwerking, onverwerkte zaken uit het verleden, persoonlijkheidsproblematiek, verwerking van trauma, gebrek aan zelfvertrouwen, vragen rond identiteit of diepere zingevingsvragen. 


Tijdens het therapeutisch proces gaan we je psychische klachten niet op een klinisch-afstandelijke manier benaderen, maar wél in verband proberen te brengen met je algemene persoon (bv. je vroegere opvoeding, je huidige levensstijl, je gevoelens en gedachten,…) en de bredere context(en) waarin je dagelijks leeft (bv. gezin, vrienden, collega’s,…). Hierbij trachten we als therapeut authentiek aanwezig te zijn en zo goed mogelijk mee te voelen hoe jij de moeilijkheden in je leven ervaart. Binnen een veilig en respectvol kader wordt er op niet-veroordelende manier geluisterd naar je kwetsbaarheden en blijven we tegelijk oog hebben voor je krachten. Door samen ruimte te maken binnen jezelf krijg je meer voeling met je innerlijke beleving, je noden en verlangens, en verwerf je meer inzicht in je problemen. Hoewel praten over je moeilijkheden een belangrijke rol speelt in psychotherapie, kan je therapeut ook nog andere methodes aanreiken om te werken rond je moeilijkheden, zoals bv. lichaamsgerichte oefeningen, creatieve opdrachten, imaginaire visualisatie, een rollenspel, hypnotische technieken, enz. 


Uiteindelijk heeft psychotherapie als doel je psychisch lijden te verhelpen (of beter hanteerbaar te maken) en je mentale welzijn te versterken. Zo kan je beginnen ervaren dat je je eigen leven in handen hebt, dat je leven betekenis heeft, en dat je leven waardevol is! 

Contact