DSC_0046.JPG

KRISTEL SOETAERTS

Psychiatrisch Verpleegkundige- Contextueel Psychotherapeute

Ik studeerde in 1987 af als psychiatrisch verpleegkundige aan de hogeschool voor verpleegkunde “Mater Salvatoris” in Hasselt.

Nadien ben ik gedurende een 25-tal jaren verbonden geweest aan het psychiatrisch centrum (Asster) in St-Truiden. Ik werkte er op een opname-afdeling, wat concreet betekent dat ik met vele psychiatrische problematieken in aanraking kwam. Angststoornissen, depressie, afhankelijkheidsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, schizofrenie enz. .. In 2014 maakte ik de overstap naar het Jessaziekenhuis in Hasselt op de afdeling psychogeriatrie. Dit is een observatieafdeling die enerzijds als doel heeft het stellen van een differentieel diagnose bij verwarde patiënten, en anderzijds een gepaste aanpak wil zoeken bij dementerenden met storend gedrag. Vaak is dat gedrag alleen maar een uiting van het verlies van verbondenheid met hun geliefden, maar ook het verlies van zichzelf, van hun autonomie. Gedurende mijn hele carrière volgde ik tal van opleidingen. Een tiental jaren geleden volgde ik de therapeutenopleiding bij “Leren over Leven" in Antwerpen, die vooral een contextuele insteek had. Vervolgens beëindigde ik in 2014 succesvol de opleiding “gezins- en contextuele therapie” bij Rapunzel in Diest. In 2015 startte ik een opleiding existentiële therapie aan de KuLeuven, die me een schat aan levensinzichten opleverde. Het existentiële gedachtegoed betekende inzicht, bewustwording en (h)erkenning in de worstelingen die het leven voor ieder van ons met zich meebrengt, maar ook de zegeningen, de liefde voor onszelf en de anderen die vaak ook tot grote verbondenheid leiden… Een behoefte waar we als mens niet zonder kunnen… 

“Be a witness, not a judge …”

Voor mij betekent psychotherapie dat ik met mijn volle aandacht aanwezig wil zijn bij het verhaal van de cliënt, zonder enige vorm van oordeel. Ik wil getuige zijn van zijn lijden, vertwijfeling, eenzaamheid, wanhoop…ik wil de cliënt ontmoeten in heel zijn wezen en naast hem gaan staan. Dat betekent dat ik hem wil ontmoeten in zijn allergrootste kwetsbaarheid en tegelijk in de overtuiging dat er ook een ongelooflijk potentieel aan kracht in hem huist om te helen. Het therapeutisch proces dat we aangaan vraagt ruimte en tijd. Temporisatie is voor mij daarin belangrijk. 

Vanuit een systemisch-contextueel denkkader en een existentiële kijk in de levensverhalen van mijn cliënten, bied ik individuele psychotherapie aan bij volwassenen met verwerkingsproblemen na ernstig trauma, angst en depressieve problemen, burn-out en relatieproblemen. Ook begeleid ik koppels en nieuw-samengestelde gezinnen. Daarnaast heb ik ervaring in het begeleiden van ouderen, waarbij de moeilijkheden inherent aan deze levensfase vaak als erg pijnlijk ervaren worden .