DSC_0061.JPG

MICHA VAN KNIPPENBERG

Psychologisch assistente – Psychotherapeute

Sinds 2015 werk ik als psychotherapeute binnen Balans. Ik richt me voornamelijk op jongeren en jongvolwassenen. 


Na de opleidingen master in de Beeldende Kunsten (Fotografie) en bachelor in de Psychologie ben op zoek gegaan naar hoe innerlijke processen vorm kunnen krijgen in beelden. De eenjarige opleiding Creatieve Therapie en de vierjarige opleiding Psychotherapeute in de Interactionele Vormgeving boden de mogelijkheid om mijn kennis en vaardigheden hieromtrent uit te breiden. Ik ben me vervolgens blijven verdiepen in o.a. psychopedagogische counseling, hulpverlening bij seksueel misbruik, kinder- en jongerentherapie en brainspotting. Verder ben ik aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (VVTIV) en volg ik op regelmatige basis intervisie en supervisie. 


Naast Balans ben ik sinds 2015 werkzaam in een Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW). Als onthaalmedewerkster en begeleidster ontmoet ik daar volwassenen met uiteenlopende individuele, relationele, gezins- en/of welzijnsmoeilijkheden. 

Voor Balans werkte ik geruime tijd als pedagogisch begeleidster (Bijzondere Jeugdzorg) in Turnhout. Ik begeleidde er kwetsbare jongeren met veelal een verzwaarde context. 


Mijn aanpak is eerder eclectisch en directief. Ik wens aansluiting te vinden bij jouw verhaal, jouw vragen en tracht verschillende denkkaders hieromtrent in interactie te brengen waardoor er verbreding én verdieping kan ontstaan. Inzicht in je eigen manier van denken, voelen en gedrag staan voorop in de gesprekken. Hierdoor kan bewustwording ontstaan en eventueel andere keuzes gemaakt worden. 

De manier waarop we dit aanpakken, is afhankelijk van wat bij jou past en wat jij erin nodig hebt. Denken, voelen en doen kunnen op allerlei manieren aandacht krijgen: door gesprek, visualisaties, tekenen, opdrachten, etc. Samenwerken en dialoog staan hierbij centraal. Tegelijk mogen we hierbij jouw omwereld niet uit het oog te verliezen; we staan immers niet op onszelf maar functioneren in een samenleving. We beïnvloeden anderen en anderen beïnvloeden ons. In de gesprekken zullen we dan ook naar je ruimere gezinssysteem kijken.