top of page

"Keep some room in your heart for the unimaginable."

Mary Oliver

Sinds 2015 werk ik als integratief psychotherapeute, gecombineerd met een deeltijdse loopbaan als zorgcoördinator in het secundair kunstonderwijs. 

Creativiteit, verbondenheid en natuur zijn mijn basiswaarden.

Ik zie het als een voorrecht om te mogen luisteren naar verhalen van mensen, om samen met hen op zoek te gaan naar hun talenten, dromen en doelen. Om samen stil te kunnen worden en te luisteren naar wat soms nog niet gezegd kan worden, vol bewondering voor de moedige kwetsbaarheid waarmee ieder zijn eigen weg probeert te gaan. Met veel respect voor een ander zijn tempo en grenzen.

 

Om de kwaliteit van het therapeutisch werk te kunnen garanderen, volg ik geregeld intervisie en supervisie en ben ik lid van de beroepsvereniging BNVIP. 

Opleidingen en vormingen

- Postgraduaat integratieve psychotherapie: Academie voor integratieve en      humanistische psychologie en Psychotherapie (AIHP) & Vives Hogeschool

- creatieve therapie: Educatieve Academie Berchem

- Voice dialogue facilitator, deel 1: Voice dialogue instituut

- ACT: act-academie

- Familieopstellingen Educatieve Academie

- Symposium stem en emotie: Evta
- Lichaamsgerichte therapie in de individuele praktijk: Educatieve Academie                 Berchem
- Stem en emotie: Heleen Grooten

- Mindfulness: in-mindfulness
- Boosheid bij kinderen en jongeren: Educatieve academie

- master in de muziek, zang, optie Jazz- en lichte muziek:                                                   Conservatorium Gent

- lerarenopleiding SLO

- Estill Voice Training, Level 1 & 2 & advanced

- Wandeltocht naar Santiago de Compostela 

bottom of page